Contact Us

The Clerk to the Council, Paul Egan can be contacted as follows:

Address:63 Woodham Park, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8FJ
Telephone: 01446 409294
Email: clerk@llandough-cc.co.uk

Alternatively, please use the form below to get in touch.

Gellid cysylltu gyda Chlerc y Cygnor Paul Egan fel y canlyn:

Cyfeiriad: 63 Woodham Park, Barry, Vale of Gamorgan, CF62 8FJ
Ffôn: 01446 409294
Ebost: clerk@llandough-cc.co.uk

Neu, os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen isod er mwyn dod i gyswllt. 

Please send us a message below.